ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abelia grandiflora (Абелия едроцветна)

 

Абелията e вечнозелен широколистен храст, който достига височина от 1 до 2 м. Листата са издължени, лъскави, тъмнозелени, разположени срещуположно. Цветовете са бели до розови, събрани във връхни съцветия и са много ароматни. Цъфти през май-юни. Развива се добре на слънце и полусянка. Предпочита месторастения защитени от вятър. Храста се използва за единично засаждане и за създаване на жив плет. Предпочита по-плодородна  и дренирана почва.

Akebia quinata (Акебия)

 

 Полувечнозелена, бързорастяща лиана. Височината й е 2-5 метра. Листата са петделни, тъмнозелени, при по-високи температури могат да се запазят през цялата зима. Цветовете са розови събрани в интересни съцветия. Цъфти  през май-юни. Акебията предпочита слънце, но се развива добре и на полусянка. Няма особени изисквания към състава на почвата и нейната влажност.

 

 

Albizia julibrissin (Ленкоранска албиция)

Ниско широколистено дърво с чедъровидна корона. Листата са двойноперести (дълги до 20 см.) съставени от 30-60 дребни листчета. Цветовете са събрани в едри пухкави метлици по връхните клонки. Цъфтежа е продължителен  от юни до септември. Албицията е сухоустойчива и невзискателна към почвените условия.

Ampelopsis quinquefolia (Дива лоза)

 

Дивата лоза е бързорастящ, листопаден, катерлив храст, който се прикрепва за опората с мустачки. Листата са  длановидни, с пет назъбени листчета. Още през ранна есен добиват чеврено-пурпурна окраска. Дивата лоза се развива добре на слънце и полусянка. Няма изисквания към състава на почвата и нейната влажност.