Някои от нашите продукти:

Фотогалерия

Озеленяване

Изграждане на градини, озеленяване по зададен проект – изпълнение на всички дейностти по реализацията на проекта Предлагаме затворен цикъл на услуги в областта на зеленото строителство. От проекта до изпълнението на всички свързани дейностти и мероприятия.

Подготвителни работи:

1. Почистване на терена.
2. Третиране на участъка с тотален хербецид за унищожаване на плевелите.
- Земни работи по оформянето на релефа;
- Засаждане на едроразмерна растителност;
- Засаждане на живи плетoве;
- Изграждане скални кътове и алпинеуми;
- Затревяване или полагане на тревни чимове;
- Зацветяване;
- Кашпи с интериорна и екстериорна растителност;