Озеленяване

Частен двор – 1


Частен двор – 2


Частен двор – 3


Частен двор – 4


Частен двор – 5


Частен двор – 6


Частен двор – 7


Междублоково пространство


Хотел Момчилград


Община Крумовград

През 2011 година по наш проект беше извършено озеленяване на централната част на гр. Крумовград и зацветяване на площад България. Инвеститор на обекта беше община Крумовград. На снимките са показани площите преди и след реализиране на проекта.

Преди озеленяването:
След озеленяването:
Преди озеленяването:
След озеленяването:
Преди озеленяването:
След озеленяването:
Преди озеленяването:
След озеленяването:

Площад „България“ – гр.Крумовград

читалище Пробуда - гр. Ивайловград


църква Свети Георги - гр. Кърджали


Кауфланд - "Кърджали"


Цех Хастекс - с.Тихомир


Цех - с.Джебел