ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abelia grandiflora Абелия едроцветна

Описание: Вечнозелен широколистен храст. Листата са издължени, лъскави, тъмнозелени, разположени срещуположно. Цветовете са събрани във връхни съцветия и са много ароматни. Храста се използва за единично засаждане и за създаване на жив плет.

Височина: Достига  от 1 до 2 м.

Цветове, период на цъфтеж: Цъфти през май-юни с бели до розови цветове.

Слънце/сянка: Слънце, полусянка. Предпочита месторастения защитени от вятър.

Температура: Студоустоичив (-15 ° С ).

Изисквания към почвата: . Предпочита по-плодородна  и дренирана почва.

Abies alba Обикновена (бяла) ела

Описание: Високо иглолистно дърво с конусовидна корона. Игличките са плоски, тъпи, отгоре тъмнозелени и лъскави, отдолу с две белезникави линии. Шишарките са овалноцилиндрични, засмолени, тъмнокафяви, изправени нагоре. След узрявяне се разподат.

Височина: Достига  30 - 60 м.

Слънце/сянка: Слънце

Температура: Устоичива, до -30°

Изисквания към почвата: Предпочита влажни, дълбоки и богати почви, бедни на варовик.

Abies concolor Конколорка (сребриста) ела

Описание: Високо иглолистно дърво с конусовидна корона. Игличките са дълги, сиво-зелени, сърповидно извити. Шишарките са цилиндрични, червено-кафяви.

Височина: Достига  30 - 50 м.

Слънце/сянка: Слънце, полусянка.

Температура: Устоичива, до -30°.

Изисквания към почвата: Невзискателна. Расте добре даже на сухи песачливи почви, а също и в градски условия.

Abies nordmanniana Кавказка ела

Описание: Иглолистно дърво с гъста  тясноконосувидна корона, разположена почти до земята. Игличките са плоски, отгоре тъмнозелени, а отдолу бяло-синкави. Шишарките са цилиндрични, тъмнокафяви, 12-20 см. дълги. Димо- и газоустойчив вид.

Височина: Достига  30-60 м.

Слънце/сянка: Слънце, полусянка.

Температура: Устоичива, до -30°.

Изисквания към почвата: Предпочита влажни почви.

Abies pinsapo Испанска ела

Описание: Иглолистно дърво с тясна коносувидна корона, разположена почти до земята. Листата са много твърди, къси и дебели, разположени по цялата обиколка на клоните. Отличават се със силно заострен връх, сиво-зелени с две белезникави ивици отдолу. Шишарките са цилиндрични, кафяви, 10-15 см. дълги. Понася градски дим и промишлени газове.

Височина: Достига  до 25 м.

Слънце/сянка: Слънце.

Температура: Устоичива, до -20°.

Изисквания към почвата: Невзискателна. Расте добре на песачливи и сухи почви.

Abies sephalonica Гръцка ела

Описание: Иглолистно дърво с гъста  коносувидна корона, разположена почти до земята. Игличките са твърди, бодливи,  и гъсто разположени. Достидат дължина 2-3 см. Шишарките са цилиндрични, кафяви, 12-20 см. дълги. Предпочита умерен планински климат и влажен въздух.

Височина: Достига  до 30 м.

Слънце/сянка: Слънце.

Температура: Устоичива, до -20°.

Изисквания към почвата: Предпочита по-топли варовити почви. Сухоустоичив вид.

Acer campestre Полски клен

Описание: Широколистно дърво с гъста заоблена корона. Листата са 3-5-делни, зелени, през есента добиват жълт цвят. Цветовете са събрани в щитовидни съцветия, а плодовете са с ъгъл 180° между крилатките. Видът е устойчив към замърсяване на въздуха, което го прави предпочитан за единични, групови и алейни засаждания.

Височина: Достига  до 15-20 м.

Слънце/сянка: Сенкоиздържлив.

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Взискателен е към богатсвото на почва, но понася почвена и въздушна сухота.

 

Acer negundo “Flamingo” Ясенолистен клен фламинго

Описание: Широколистно дърво с широка корона. Листата са мраморно нашарени с бяло, през есента добиват  жълт или червен цвят. Младите леторасли и листа са нежно до ярко-розови. Плодовете са с остър ъгъл  между крилатките. Видът понася добре градски условия. Използва се за единични и групови  засаждания, а също и за живи огради.

Височина: Достига  до 5-7м.

Слънце/сянка: Слънце, полусянка.

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Невзискателен към почвените условия.

Acer palmatum “Atropurpureum” Палмолистен клен

Описание: Храст или ниско дърво със заоблена корона. Листата са 5-делни, тъмночервени през целия вегетационен период. Цветовете са събрани в щитовидни съцветия, а плодовете са с тъп ъгъл между крилатките. Бавнорастящ вид.

Височина: Достига  до 8 м.

Слънце/сянка: Слънце, полусянка.

Температура: Средно студоустоичив, до -15°.

Изисквания към почвата: Взискателен. Изисква плодородна, свежа и добре дренирана почва.

Acer platanoides Шестил

Описание: Широколистно дърво с гъста  широкояйцевидна  корона. Листата са прости, длановидни, с 5 дяла       (10-18 см.), през есента добиват  жълт цвят. Плодовете са с тъп ъгъл  между крилатките. Използва се широко в парковото строителство.

Височина: Достига  до 25 м.

Слънце/сянка: Сенкоиздържлив.

Температура: Студоустоичив, но младите растения страдат от слани.

Изисквания към почвата: Взискателен е към богатсвото на почва.

Acer platanoides “Crimson King” Шестил червенолистен

Описание: Широколистно дърво с  широка закръглена  корона. Листата са прости, длановидни, с 5 дяла, наситено пурпурни през целия вегетационен период. Плодовете са с тъп ъгъл  между крилатките, червени. Използва се широко в парковото строителство.

Височина: Достига  до 20 м.

Слънце/сянка: Сенкоиздържлив.

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Взискателен е към богатсвото на почва. Не понася преовлажнени и засолени почви.

 

 

Acer platanoides “Globosum” Шестил кълбовиден

Описание: Форма на шестила,  с  плътна кълбовидна  корона. Листата са прости, длановидни, с 5 дяла, зелени,  през  есента жълто-оранжеви.  Използва се широко в парковото строителство.

Височина: Достига  до 6 м.

Слънце/сянка: Сенкоиздържлив.

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Изисква плодородна и влажна почва.

 

Acer pseudoplatanus Обикновен явор

Описание: Широколистно дърво с  гъста  широкояйцевидна  корона. Листата са прости, длановидни, с 5 дяла, отгоре са тъмнозелени, а отдолу – сиво-зелени. През есента добиват  жълт цвят. Плодовете са с остър ъгъл  между крилатките, семената са изпъкнали. Трудно понася замърсен и сух въздух. За озеленяване се използва и формата “Purpureum” – с виолетово-пурпурен цвят на  листата отдолу.

Височина: Достига  до 30-40 м.

Слънце/сянка: Сенкоиздържлив.

Температура: Студоустоичив, но страда от късни пролетни слани.

Изисквания към почвата: Предпочита дълбоки, плодородни и влажни почви.

Actinidia chinensis Киви

Описание: Лиана с височина 8-10 м. Листата са прости, кръгли, зелени. Плодовете са продълговатоелиптични, със сладко-кисел вкус, много богати на витамини. Растението е двудомно (има мъжки и женски екземпляри). Освен че плодоноси, може да се използва за арки, перголи и покриване на огради.

Височина: Достига  до 8-10 м.

Цветове, период на цъфтеж: Бели ароматни, развиват се в пазвите на листата. Цъфтежа е през втората половина на юни до средата на юли.

Слънце/сянка: Слънце.

Температура: Средно студоустоичив.

Изисквания към почвата: Предпочита свежи и влажни почви.

Aesculus hippocastanum Конски кестен

Описание: Широколистно дърво с  гъста  широкояйцевидна  корона. Листата са сложни, длановидни, съставени от 5-7 обратнояйцевидни, тъмнозелени листчета. През есента добиват  жълт цвят. Цветовете са бели, с жълто-червени петна, събрани в дълги метличести съцветия. Плодът е топчеста кутийка с множество шипчета. Семето е гладко, лъскаво и тъмнокафяво.  При високи летни температури листата му прегарят и окапват преждевременно.

Височина: Достига  до 20-30 м.

Цветове, период на цъфтеж: Едри бели съцветия (дълги до 30см.)  Цъфтежа е през април-май.

Слънце/сянка: Понася засенчване, но най-добре се развива на открити места

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Предпочита дълбоки, плодородни и влажни почви.

Aesculus x carnea Hayne Червен конски кестен

Описание: Широколистно дърво със закръглена  корона. Листата са по-дребни от тези на обикновения конски кестен, сложни, длановидни, съставени от 5-7 обратнояйцевидни, тъмнозелени листчета. През есента добиват  жълт цвят. Цветовете са тъмнорозови до червени, събрани в дълги метличести съцветия. Плодът е топчеста кутийка с по-малко шипчета. Семето е гладко, лъскаво и тъмнокафяво. Трудно понася замърсен и сух въздух. При високи летни температури листата му прегарят и окапват преждевременно.

Височина: Достига  до 10-15 м.

Цветове, период на цъфтеж: Едри тъмнорозови до червени съцветия (дълги до 25 см.)  Цъфтежа е в края на май-юни.

Слънце/сянка: Понася засенчване, но най-добре се развива на открити места

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Предпочита дълбоки, плодородни и влажни почви.

Akebia quinata Акебия

Описание: Полувечнозелена, бързорастяща лиана. Височината й е 2-5 метра. Листата са петделни, тъмнозелени, при по-високи температури могат да се запазят през цялата зима. Цветовете са розови събрани в интересни съцветия.

Височина: Достига  до 2-5 м.

Цветове, период на цъфтеж: Розови. Цъфти е през май-юни.

Слънце/сянка: Слънце, полусянка. Предпочита месторастения защитени от вятър.

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Няма особени изисквания към състава на почвата и нейната влажност.

 

Albizia julibrissin Ленкоранска албиция

Описание: Ниско широколистено дърво с чедъровидна корона. Листата са двойноперести (дълги до 20 см.) съставени от 30-60дребни листчета. Цветовете са събрани в едри пухкави метлици по връхните клонки.

Височина: Достига  до 3 м.

Цветове, период на цъфтеж: Светлорозови. Цъфтежа е продължителен  от юни до септември.

Слънце/сянка: Слънце.

Температура: Средно студоустойчив.

Изисквания към почвата: Невзискателен към почвените условия, сухоустойчив.

Ampelopsis (Partenocissus) quenquefolia Дива лоза

Описание: Бързорастяща, листопадна лиана, която се прикрепва за опората с мустачки. Листата са длановидни, с 5 назъбени листчета, тъмнозелени отгоре и по-светли отдолу. Още през ранна есен добиват червено-пурпурна окраска.

Височина: Достига  до 15-20 м.

Цветове, период на цъфтеж: Жълтеникавозелени,събрани във връхни съцветия.

Слънце/сянка: Слънце, полусянка, сянка.

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Няма изисквания към състава на почвата и нейната влажност.

Aronia melanocarpa Арония

Описание: Широколистен храст. Листата са прости, овални, зелени. През есента добиват червено-пурпурен цвят. Плодовете са черни, ядливи, много богати на витамини. Понася постригване и може да се използва за жив плет.

Височина: Достига  до 3 м.

Цветове, период на цъфтеж: Бели дребни, събрани в щитовидни съцветия. Цъфтежа е през май-юни.

Слънце/сянка: Слънце.

Температура: Студоустоичив.

Изисквания към почвата: Невзискателен към почвените условия, но предпочита  влажни почви.

Aucuba japonica Аукуба

Описание: Листата са елипсовидно заострени, вечнозелени, плътни. Обикновено са зелени, но при много сортове са изпъстрени с жълтеникави петна. Аукубата издържа замърсяване на въздуха. Храстът е  подходящ за засаждане в кашпи. Повечето аукуби са двудомни.

Височина: Достига  до 1-2 м.

Цветове, период на цъфтеж: Червеникави. Цъфти март-април.

Слънце/сянка: Полусянка, сянка.

Температура: Средностудоустоичив.

Изисквания към почвата: Предпочита по-богата и влажна почва.